Shaping the future of animal health
Polska

Wydarzenia

Warszawa - 25/10/2014

Serdecznie zapraszamy lekarzy weterynarii na Sesję Dermatologiczną, która odbędzie się  w ramach XXII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ  w Centrum Kongresowym „Gromada”, ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie w dniu 25.10.2014 (sobota), sala Kryształ.

 

Wykład 1, godzina 14.20-15.50

„Prawidłowe prowadzenie pacjentów dermatologicznych w codziennej praktyce”, Kerstin Bergvall (Szwecja)

 

Wykład 2, godzina 16.30-18.00

„Zalety i wady leczenia miejscowego w dermatologii”, Stefanie Peters (Niemcy)

Puławy - 24/04/2014

W przeddzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista w zwalczaniu chorób Bydła” firma farmaceutyczna VIRBAC zorganizowała sesję satelitarną, dedykowaną głównie lekarzom-praktykom pt. „Nowości bujatryki w pigułce”

Celem sesji było przedstawienie najważniejszych tematów dotyczących aktualnych problemów związanych z profilaktyką i leczeniem chorób bydła mlecznego, które były omawiane podczas dwóch europejskich kongresów bujatrycznych: „European Buiatrics Forum” Marsylia 2013  oraz „Immunity Sciense Symposium” Wiedeń 2013.

Aula główna budynku WCKP-PIWet zapełniła się tego wieczoru podad 100 uczestnikami.

Zaproszenie do moderowania sesji przyjął prof. Dariusz Bednarek.

Otwierając obrady dr Jan Baranowski – dyrektor generalny firmy Virbac w Polsce podkreślił, że stałe podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy i wzbogacanie jej o nowe wiadomości pojawiające się na prestiżowych kongresach w Europie i na świecie wpisuje się w strategię współpracy firmy z lekarzami w Polsce. Wyraził także nadzieję, że współorganizowanie sesji „ Nowości bujatryki w pigułce” przez firmę VIRBAC będzie stałym punktem programu Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Puławach.

Wykład przedstawiony na EBF w Marsylii „Ostre, ciężkie zapalenie wymienia” wygłosił dr Adrien Beck z kliniki weterynaryjnej de haute Mayenne z Francji.

Mówca w klarowny i logiczny sposób przedstawił oryginalny protokół postępowania  w ciężkich mastistis wywołanych przez E.coli lub Str.uberis. Podkreślił, że bardzo istotne jest rozpoznanie czynnika etiologicznego, oraz znaczenie natychmiastowego rozpoczęcia leczenia wspomagającego – nawadnianie w zależności od stopnia dehydratacji, leczenie przeciwzapalne, zastosowanie preparatów przywracających apetyt, zapewnienie komfortu.

Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja. Pytania dotyczyły diagnostyki, protokołu leczenia – stosowania antybiotyków i elementów profilaktyki mastitis.

Następnie wydarzenia na kongresie EBF w Marsylii zrelacjonował dr Marek Wasak z firmy VIRBAC. Istotnymi z praktycznego punktu widzenia okazał się pomysł badaczy z Irlandii ( E.J. Wlliams ) wykorzystania różnicy ilościowej fukolizacji przeciwciał IgG u krów do wczesnej diagnostyki schorzeń macicy u krów po porodzie. Ta metoda jest jeszcze w fazie prób i być może już w niedalekiej przyszłości będzie dostępna do praktycznego wykorzystania. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził projekt zaproponowany przez dr L. Durela i wsp. badania metodą PCR prób mleka tankowego na obecność 3 ważnych patogenów mastitis : Staph. auresu, Str.agalactiae i Mycoplasma bovis na bibułowym podłożu Whatman FTA MiniCards. Polska uczestniczyła w tym pilotażowym projekcie.

Jak bardzo istotna i pożądana jest umiejętność właściwej, efektywnej komunikacji pomiędzy lekarzem i farmerem wykazała w swoim wykładzie dr Micaela Cipolla z Universita Degli Studi di Milano.

Ostatnim wykładowcą na sesji był prof. Przemysław Sobiech, który przedstawił najważniejsze informacje z Immunity Sciense Symposium Wiedeń 2013. Po tym wykładzie dyskusja przeniosła się do kuluarów.

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

zdjęcie 6

zdjęcie 7

zdjęcie 8

Zabrze i Warszawa - 02/04/2014

Jaka jest rola lekarza weterynarii według właścicieli psów i kotów? Jak sprostać oczekiwaniom właścicieli zwierząt w dzisiejszych czasach? Jak budować lojalność klientów i dlaczego lekarze weterynarii powinni zwracać większą uwagę na działania profilaktyczne u zdrowych zwierząt ?

To główne tematy seminarium marketingowego prowadzonego przez Philippe’a Baralona, lekarza weterynarii z francuskiej firmy Phylum, od kilkunastu lat specjalizującej się w doradztwie biznesowym i strategicznym dla rynku weterynaryjnego na całym świecie. Spotkania, zorganizowane przez firmę Virbac, odbyły się w ostatnim tygodniu kwietnia w Zabrzu i Warszawie. Uczestnicy seminarium mogli posłuchać o rosnącej  roli medycyny prewencyjnej i jej wpływie na dochody lecznicy dla zwierząt. Doktor Philippe Baralon w swoich wykładach przedstawił strategię opieki nad pacjentem zdrowym i pokazał, jak przy jej wykorzystaniu budować lojalność klienta. Wskazał na istotne różnice w opiece nad zwierzętami chorymi i zdrowymi, gdzie w przypadku zwierząt chorych liczą się przede wszystkim doświadczenie i wiedza lekarska. W sytuacji gdy lekarza odwiedza właściciel zdrowego zwierzęcia, wiedza i doświadczenie oczywiście są ważne, ale tu pierwszoplanowe stają się relacje lekarz – właściciel  i to one są kluczem do budowania lojalności. Aby lepiej poznać oczekiwania właścicieli psów i kotów wobec lekarza weterynarii firma Cognosco przeprowadziła badania konsumenckie, a wyniki tychże badań przedstawione zostały w pierwszej części seminarium marketingowego. Okazuje się, że pomimo nieograniczonej możliwości zdobywania wiedzy za pośrednictwem internetu w zakresie zdrowia zwierząt najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dla właścicieli w dalszym ciągu pozostaje lekarz weterynarii, o czym poinformowali uczestników sami autorzy badania – Pan Bartosz Salamon i Paweł Woźnicki. Oczekiwania właścicieli zwierząt w kwestii uzyskiwania  porad i zaleceń dają zielone światło do budowania wartości usług weterynaryjnych w oparciu o dobrą medycynę prewencyjną. Zadaniem lekarza weterynarii we współczesnym świecie jest  nie tylko opieka nad zwierzętami chorymi lub po urazach, ale także poprzez właściwe działania profilaktyczne umożliwienie zwierzętom wypełniania swojej roli w społeczeństwie.

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

Uniejów - od 28/02/2014 do 01/03/2014

Pragniemy poinformować Państwa, że od stycznia bieżącego roku jesteśmy partnerem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis.

Firma VIRBAC aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu promocję profilaktyki mastitis.

Z satysfakcją odnotowujemy, że lekiem z wyboru w terapii DC proponowanym przez Stowarzyszenie jest VIRBACTAN.

Głównym celem nowo powstałego Stowarzyszenia jest propagowanie profilaktyki chorób gruczołu mlekowego u krów, zarówno wśród lekarzy weterynarii jak i hodowców, a także racjonalne stosowania antybiotyków w praktyce. Jedną z aktywności Stowarzyszenia jest organizacja szkoleń dla lekarzy weterynarii i hodowców.

Poniżej zamieszczamy relację patrona medialnego – redakcji „Weterynarii w Terenie”  z I Konferencji „Stopmastitis.pl”, która odbyła się w dniach 28.02-1.03.2014 r. w hotelu Lawendowe Termy w Uniejowie.

Wykładowcą na tej konferencji była dr Laurence Lajoux z Francji, którą zaprosiła nasza firma.

relacja patrona medialnego

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

zdjęcie 6

zdjęcie 7

zdjęcie 8

zdjęcie 9

zdjęcie 10

Polanica - 24/06/2013

20.06.2013 - 22.06.2013

Konferencja bujatryczna tradycyjnie została zorganizowana w Polanicy przez Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr Luc Durel z firmy Virbac, który wygłosił dwa wykłady :

1. Diagnostyka i ocena zdrowia wymienia. Jak radzić sobie z problemami mastitis na fermie.

2. Techniczne i ekonomiczne aspekty kontroli mastitis.

Bardzo aktualny i trudny temat diagnostyki i oceny zdrowotności wymienia w stadzie oraz kryteriów doboru leków stosowanych w przypadku mastitis spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, czego dowodem była ożywiona dyskusja po wykładach.

Lekarze odwiedzający firmowe stoisko chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami ze stosowania naszych produktów oraz interesowali się możliwością skorzystania z serwisu oferowanego przez firmę Virbac.