Shaping the future of animal health
Polska

Choroby metaboliczne krów

Choroby metaboliczne krów mlecznych stanowią poważny problem zdrowotny w wielu gospodarstwach. Wraz ze wzrostem wydajności mlecznej, zmienia się zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Wiedza hodowców na temat właściwego prawidłowego zarządzania  żywieniem w  poszczególnych okresach produkcyjnych krowy wymaga stałego uzupełniania. 

 

Niedobór wapnia i fosforu - niedoceniane zagrożenie

 

W okresie okołoporodowym u krów często dochodzi do niedoboru wapnia i fosforu co może prowadzić do wystąpienia zespołu zalegania poporodowego. Podkliniczny niedobór wapnia, występuje znacznie częściej niż porażenie poporodowe. Często stwierdza się sytuacje równoczesnego niedoboru fosforu i wapnia. Rośnie nawet liczba przypadków zespołu zalegania poporodowego u krów z niedoborem jedynie fosforu, przy prawidłowym stężeniu wapnia we krwi.

Obniżony poziom wapnia we krwi wpływa ujemnie na funkcjonowanie narządów zbudowanych z mięśni gładkich takich jak macica, żwacz, trawieniec. Dochodzi często do upośledzenia motoryki żwacza, przemieszczeń trawieńca, wystpowania trudnych porodów, zatrzymań łożyska, opóźnionej inwolucji macicy oraz mastitis.

 

Przywrócenie równowagi mineralnej w okresie okołoporodowym

 

Dwa nowoczesne i bezpieczne preparaty, Energan® Calcium i Energan® Phosphor, pozwalają uzupełnić u krów mlecznych niedobory wapnia i fosforu w okresie szczególnego zagrożenia jakim jest okres okołoporodowy.

 

Energan® Calcium jest preparatem w formie pasty przeznaczonym do profilaktyki i kontynuacji leczenia zaburzeń gospodarki wapniowej u krów mlecznych.

Zawarty w preparacie chlorek wapnia zapewnia szybkie wchłanianie wapnia do organizmu, natomiast propionian wapnia uwalnia ten pierwiastek wolniej. Dzięki temu działanie preparatu uzupełniającego wapń jest długotrwałe i łagodne, co zapobiega nawrotom i różni tę procedurę leczenia od innych, opierających się na podawaniu wysokich i często powtarzanych dawek wapnia (np. w formie bolusa).

 

Energan® Phosphor jest preparatem w formie pasty przeznaczonym do profi laktyki i kontynuacji leczenia zaburzeń gospodarki fosforowej u krów mlecznych.

Zawiera fosforan dwusodowy, związek będący szybko wchłanianym, a następnie natychmiast dostępnym w biologicznie aktywnej formie we krwi źródłem fosforu.

 

Żwacz musi pracować bez przerwy!

 

Za trawienie różnych rodzajów pokarmów przez przeżuwacze odpowiada wysoce wyspecjalizowana flora i fauna żwacza. Rzeczywistą podstawę żywienia przeżuwaczy stanowi strawiony pokarm i produkty metabolizmu mikroorganizmów.

Zrównoważone, stałe mieszanie mieszanie zawartości żwacza dzięki jego motoryce ma zasadnicze znaczenie dla właściwego przygotowania treści pokarmowej.

Przyczynami bezpośrednimi zmniejszonej motoryki żwacza są; infekcje przewodu pokarmowego, przemieszczenie trawieńca, niestrawności, choroby metaboliczne. Pośrednio wpływ na motorykę żwacza mają choroby ogólnoustrojowe przebiegające z gorączką ból spowodowany chorobami racic, złe warunki środowiska.

 

Stymulacja perystaltyki przedżoładków i apetytu

 

Energan® Pansenstarter, preparat w formie pasty produkowany w zaawansowanym technologicznie procesie, wspiera procesy trawienia. Korzeń goryczki stymuluje apetyt, a glikol propylenowy uzupełnia niedobory energii. Stosowany jako dodatek do normalnej diety poprawia apetyt we wszystkich sytuacjach, w których występuje brak lub zmniejszone łaknienie, a w szczególności:

• po operacji przemieszczenia trawieńca i innych zabiegach chirurgicznych

• po porażeniu poporodowym

• po porodzie

 

EnerganCalcium_Karttuba-s.jpg EnerganPhosphor_Karttuba-s.jpg EnerganPansenstarter_Kartt-s.jpg energan
Energan Calcium - informacja o produkcie Energan Phosphor - informacja o produkcie Energan Pansenstarter - informacja o produkcie Pobierz broszurę