Zdarzenia niepożądane

Każde wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia zdarzenia niepożądanego wymaga zgłoszenia.

Lekarz weterynarii jest z reguły pierwszą osobą, która obserwuje takie zdarzenia lub do której zwracają się właściciele zwierząt z informacją o wystąpieniu takich zdarzeń. Zatem rola lekarza weterynarii w monitorowaniu bezpieczeństwa leków weterynaryjnych jest niezwykle ważna. Zgłaszane przez niego przypadki są dla podmiotu odpowiedzialnego niezwykle cenne, gdyż to na ich podstawie ustala się zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Każda informacja o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych umożliwia ciągłe monitorowanie korzyści ze stosowania leków weterynaryjnych, jak i też zagrożeń związanych z tym stosowaniem.

Dlatego też zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższego formularza i przesłania go na adres biuro@virbac.pl.

Uprzejmie dziękujemy.

 

Pobierz formularz