Przywracanie apetytu

Ocena0 (0 Głosów)

Przywracanie apetytu u krów mlecznych

W stadach krów mlecznych dość powszechnym problemem są choroby metaboliczne i zaburzenia płodności. W konsekwencji obserwujemy obniżoną wydajność i wymierne straty ekonomiczne. Jedną z istotnych przyczyn tych stanów jest ujemny bilans energetyczny u krów po porodzie.

Dobrze wiemy, że kiedy rozpoczyna się laktacja, zapotrzebowanie energetyczne krów drastycznie wzrasta, a w tym samym czasie rozpoczyna się produkcja mleka osiągając swój szczyt pomiędzy 3 a 5 tygodniem po wycieleniu. Apetyt także wzrasta po porodzie, ale nie w tym samym tempie. Największy apetyt obserwuje się około trzeciego lub czwartego miesiąca laktacji. Dlatego ujemny bilans energetyczny jest obserwowany głównie na początku laktacji, ponieważ zwierzęta jedzą paszę zawierającą zbyt mało energii lub - co zdarza się częściej - mają zbyt mały apetyt.

Produkcja mleka, zmiana masy ciała i apetytu u wysokomlecznych krów w przebiegu laktacji:

apetyt.png

Energan® Pansenstarter - nowoczesny produkt do kontroli apetytu u krów po wycieleniu

Energan Pansenstarter został specjalnie stworzony po to, aby przywrócić apetyt u krów mlecznych.

Jego kompleksowa formuła zawiera między innymi korzeń gencjany (gorzki smak), który stymuluje motorykę przewodu pokarmowego i wspomaga apetyt, co w konsekwencji powoduje rozwój optymalnej flory żwacza i zapewnia prawidłową pracę wątroby.

Stosowanie korzenia gencjany ma długą historię w leczeniu zaburzeń trawienia, dzięki wysokiej zawartości składników

Gorzkie składniki pokarmu - typ stymulacji

apetyt2.png

apetyt3.png

Energan Pansenstarter występuje w postaci łatwej do podania (nawet w ciągu kilkunastu sekund) pasty doustnej.

Energan® Pansenstarter – badanie terenowe wykonane na Węgrzech

To doświadczenie przeprowadzono na fermie we wschodniej części Węgier (Komarom Esztergom region) u krów rasy holsztyno-fryzyjskiej, charakteryzującej się wysoką wydajnością (ok. 10 000 litrów mleka w laktacji).

Pomimo bardzo dobrych wyników produkcyjnych, niektóre krowy wykazywały obniżony apetyt po porodzie, co podnosiło ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych obniżających produkcję mleka. Celem badania była ocena wpływu podawania Energan Pansenstarter na ilość przyjmowanego pokarmu przez krowy po porodzie.

Materiał i metody
Z powodu ograniczeń technicznych niemożliwe było porównanie 2 grup jednocześnie, dlatego badanie przebiegało w 2 etapach:

  1. 1-7 sierpnia 2011 r.
  2. 6-16 września 2011 r.

Energan Pansenstarter był podawany natychmiast po porodzie (1 tuba na krowę).

Ilość zjedzonej paszy była wyliczana poprzez porównanie wagi paszy zadanej i resztek pozostałych po karmieniu. Średnia dawka zjadanej paszy była obliczana dla każdej krowy przez 7 dni w grupie leczonej i przez 11 dni w grupie kontrolnej.

Wyniki i dyskusja
Po uśrednieniu grupa leczona Pansenstarterem zjadała 29,4 kg paszy dziennie, podczas gdy grupa kontrolna tylko 26 kg dziennie (rożnica 13,1%).
Jak pokazano na wykresie, w grupie kontrolnej dzienne zużycie paszy spadło w pierwszym tygodniu po porodzie, zaczęło wzrastać dopiero w 9. dniu. W grupie leczonej obserwowano niewielki spadek tuż po porodzie, a następnie wzrost spożycia paszy w pierwszym tygodniu.
Nawet gdyby badanie potwierdzające mogło być wykonane równolegle, w porównywalnych warunkach i wykonano by dodatkowe pomiary, jak wydajność mleczna i występowanie chorób metabolicznych, to i tak, to pierwsze doświadczenie pokazuje, że uzyskano znakomity wynik stymulacji apetytu.
Energan Pansenstarter oferuje nowy sposób na poprawę apetytu we wszystkich sytuacjach podwyższonego ryzyka, np. po porodzie - jak pokazuje to doświadczenie, ale także przy niestrawnościach, atonii żwacza, po zabiegach chirurgicznych np. przemieszczenia trawieńca.

Dzienne pobieranie paszy w okresie poporodowym

apetyt4.png

apetyt5.png

Pobierz plik, aby dowiedzieć się więcej

Przywracanie apetytu

Energan® Pansenstarter

Dowiedz się więcej