Bydło
Bydło

Zwalczanie much

Choroby
Przywracanie apetytu

Przywracanie apetytu

W stadach krów mlecznych dość powszechnym problemem są choroby metaboliczne i zaburzenia płodności. W konsekwencji obserwujemy obniżoną wydajność i wymierne straty ekonomiczne. Jedną z istotnych przyczyn tych stanów jest ujemny bilans energetyczny u krów po porodzie.

Biegunki cieląt. Wstrząs

Biegunki cieląt. Wstrząs

Główną przyczyną biegunek bakteryjnych u młodych cieląt jest Escherichia coli, a największą podatność nowo narodzonych cieląt na zakażenia patogennymi szczepami E. coli (ETEC) obserwuje się w ciągu pierwszych 4 dni po porodzie.

Biegunki cieląt. Kryptosporidioza

Biegunki cieląt. Kryptosporidioza

Biegunka u cieląt jest objawem chorobowym często towarzyszącym zakażeniom bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym przewodu pokarmowego.

Diaproof ® Pro

Dowiedz się więcej

Energan® Pansenstarter

Dowiedz się więcej

Energan® Phosphore

Dowiedz się więcej

Energan™ Calcium

Dowiedz się więcej