Wartości
ROZWIJAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wykazywać się inicjatywą i odwagą. Nie chodzić utartymi drogami, zapuszczać się w nowe rejony bez żadnych założeń i pewników. To jest nasza siła napędowa, która pobudza do działania. Pozwala nam to uczyć się na błędach, być odpornym i na nowo odkrywać siebie, aby móc błyskawicznie dostosowywać się do naszego szybko zmieniającego się świata.

POBUDZAMY INNOWACYJNOŚĆ

U podstaw wszystkich naszych działań leży kreatywność i wnikliwa analiza. Będąc liderem w dziedzinie najnowszych trendów i innowacji, oferujemy coraz bardziej pomysłowe i użyteczne rozwiązania tym, którzy opiekują się zwierzętami na całym świecie. Koncentrujemy się na profilaktyce i dobrostanie zwierząt, aby odpowiedzieć na aktualne wyzwania w zakresie ich zdrowia, mając na uwadze aspekty żywieniowe i sanitarno-higieniczne.

WYKAZUJEMY ZAANGAŻOWANIE

W firmie Virbac pracujemy z pasją i dokładamy wszelkich starań, aby w każdym realizowanym przez nas projekcie zrealizować plan maksimum. Nasz wspólny wysiłek i duch pracy zespołowej podsycają nasze pragnienie doskonalenia się, a jednocześnie umożliwiają nam wykorzystywanie potencjału wynikającego ze wzajemnych różnic zawodowych i kulturowych w dążeniu do osiągania każdorazowo jak najlepszego wyniku.

WSPIERAMY PODEJŚCIE UKIERUNKOWANE NA KLIENTA

Ci, którzy troszczą się o zwierzęta, są nieodzowni dla naszego istnienia. Dlatego tak ważna jest dla nas wiedza na temat oczekiwań lekarzy weterynarii, rolników i właścicieli zwierząt. Jest to silne spoiwo, które utrwala wyjątkowe i zażyłe relacje, jakie z nimi mamy; jest to klucz do przewidywania ich potrzeb i dostarczania im użytecznych, trwałych rozwiązań, które usprawniają praktykę weterynaryjną i podnoszą jakość życia zwierząt.

DBAMY O LUDZI

Ludzie są kluczem do naszego sukcesu i to wyróżnia nas spośród innych firm o podobnych rozmiarach. Zapewniamy każdemu pracownikowi środowisko stałego rozwoju, dzięki czemu może on doskonalić siebie i rozwijać firmę w przyjaznym otoczeniu, w którym wymiana doświadczeń i duch zespołowy mają kluczowe znaczenie. Różnorodność i wartości ludzkie to tylko niektóre z naszych mocnych stron, które pozwalają zapewnić jeszcze bogatsze doświadczenie zarówno naszym pracownikom, jak i klientom.

STAWIAMY NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Od zawsze wybiegamy myślą w przyszłość. Staramy się kształtować i rozwijać naszą działalność w taki sposób, aby była ona jak najbardziej zrównoważona w perspektywie długoterminowej. Dlatego też zawsze staramy się dokonywać wyłącznie inwestycji charakteryzujących się wysoką jakością i przedkładać długofalową rentowność nad krótkoterminowe zyski. Rezultaty są trwałe tylko wtedy, gdy przyjmuje się podejście, które jednocześnie godzi wzrost gospodarczy z troską o ludzi i z ochroną środowiska. W firmie Virbac naszym obowiązkiem jest poszukiwanie i odnajdywanie najlepszej równowagi pomiędzy tymi trzema aspektami życia.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Zapoznaj się z naszą kulturą korporacyjną i zobowiązaniami do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy.