Virbac

Zdrowie zwierząt najwyższym priorytetem od samego początku

W latach sześćdziesiątych XX wieku różne leki produkowane w ówczesnych laboratoriach farmaceutycznych produkujących leki dla ludzi nie umożliwiały leczenia wszystkich chorób zwierząt. W 1968 roku, kiedy największe laboratoria zainteresowały się inwestycjami w dziedzinie zdrowia zwierząt, Pierre-Richard Dick, lekarz weterynarii z Nicei, wykorzystał swoją wiedzę zdobytą w Instytucie Pasteura do opracowania i produkcji nowych leków dla zwierząt. Założył on firmę Virbac z zamiarem zapewnienia lekarzom weterynarii, rolnikom i właścicielom zwierząt wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwalczania chorób zwierząt.

Dziś, obecni w ponad 100 krajach, cały czas zachowujemy swoją niezależność i wierność pierwotnym ideałom. Stanowiąc pomost między potrzebami podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej a najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, oferujemy praktyczną gamę produktów i usług służących do diagnozowania, zapobiegania i leczenia większości chorób zwierząt, przy jednoczesnej poprawie jakości ich życia. Dzięki tej ofercie i zapleczu produkcyjnemu spełniającemu najwyższe międzynarodowe standardy jakości, od ponad 50 lat rozwijamy w poszczególnych krajach budowane na wzajemnym zaufaniu relacje z lekarzami weterynarii, rolnikami i właścicielami zwierząt. Dzięki tej zaszczytnej współpracy, wszyscy razem idziemy naprzód, aby kształtować przyszłość zdrowia zwierząt, fascynującej dziedziny łączącej kwestie społeczne, zdrowotne i środowiskowe.

Kluczowe informacje

Graphic_EN_290x200_01.jpgGraphic_EN_290x200_02.jpgGraphic_EN_290x200_03.jpg